Logo Kabupaten Sarmi

Logo Kabupaten Sarmi

Lambang & Arti Logo

Wadah lambang daerah berbentuk perisai berpaju lima dengan warna dasar biru dan terdapat tulisan SARMI yang dibatasi oleh bingkai berwarna hitam, kuning dan merah menggambarkan kekayaan alam laut/perairan juga kesiap-kesiangan, ketahanan dan kebulatan tekad rakyat Kabupaten Sarmi menuju Sarmi yang baru mandiri dan bermartaba.
Dalam Lambang Daerah digambarkan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Setangkai Pada bewarna kuning dengan jumlah 17 (tuju belas) butir menggambarkan 17 sebagai hari proklamasi Kemerdekaan R.I dan setangkai bungka kapas terdiri dari 8 (delapan) bung yang berwarna putih berlekuk 4 (empat), berjurai 5 (lima) menunjukan tahun yang bersejarah bagi seluruh bangsa indonesia.

 2. Lima buah anak panah mengarah ke atas berwarna coklat,putih dan hitam berdiri diatas fondasi warna putih bersusun 4 (empat) dan 8 (delapan) garis bergelombang mengandung arti:
  • Lima buah anak panah melambangkan Lima Suku Besar yang akronium ” S A R M I” ( Sobey, Airmati, Rumbuway, Manirem, Isirawa) serta melambangkan jiwa patriotisme, kebudayaan adat istiada yang tinggi serta kebulatan tedak membangun Kabupaten Sarmi.
  • Fondasi Warna Putih bersusun empat menggambarkan dinamika pembangunan yang dilaksanakan empat komponen yaitu Pemerintah, Agama, Adat dan Perempuan dengan hati yang suci murni.
  • Empat garis bergelombang disebelah kanan anak panah dan empat garis ber bergelombang di sebelah kiri anak panah menggambarkan keanek ragaman alam laut.

 3. Arti Warna dan Lambang Daerah adalah sebagai berikut
  Warna Biru : Melambangkan kekayaan alam laut/perairan serta pengabdian ketekunan dan keuletan masyarakat Sarmi.
  Warna Hijau : Melambangkan kekayaan alam didarat serta adanya rasa sejuk, teduh dan damai dalam mengolah kesuburan tanah demi kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya.
  Warna Merah : Melambangkan keberanian, rela berkorban serta bertanggung jawab dalam tugas dan kewajiban.
  Warna Putih : Melambangkan kesucian, kejujuran dan kemurnia hati dalam sikap dan bertindak.
  Warna Hitam : Melambangkan kemantapan tekad dan konnsukwen dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang mandiri dan bermartabat juga melambangkan corak kebudayaan masyarakat papua.
  Warna Corak : Melambangkan potensi sumber daya alam dan kerelaan memberi pembinaan serta bimbingan dalam membangunan warga masyarakat.
Previous
Next Post »
0 Komentar